Welkom 

Stichting LeerSaam: Oog voor Talent!
 
Visie, missie en kernwaarden.
 
Visie: Stichting LeerSaam staat voor uitdagend, toegankelijk basisonderwijs voor iedereen, dat verzorgd wordt door zelfbewuste, inspirerende professionals.
Stichting LeerSaam wil haar leerlingen met vernieuwend, kwalitatief goed openbaar onderwijs een veilige en stimulerende leeromgeving bieden, die een goede basis vormt voor verdere ontwikkeling. Van uit een betrouwbare en solide organisatie wil men oog hebben voor de talenten van ieder kind.
 
Ons motto:  ‘OOG VOOR  TALENT
 
Missie: Stichting LeerSaam is een stichting voor openbaar basisonderwijs. Zij ziet als haar opdracht de leerlingen voor te bereiden op een kansrijke toekomst in een steeds veranderende samenleving. De stichting streeft dan ook naar efficiënt georganiseerde scholen die eigen accenten leggen op didactisch, onderwijskundig en pedagogisch vlak. Het streven is optimale ontplooiingskansen voor kinderen en medewerkers mogelijk te maken.
 
Kernwaarden
 
Veiligheid: wij streven naar een kindgerichte, veilige school(omgeving).
Verantwoordelijkheid: wij hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het optimaal functioneren van de school met aandacht en zorg voor elkaar.
Respect: wij respecteren de  grondbeginselen en -rechten van kinderen en volwassenen; de in Nederland geldende waarden en normen, de diversiteit in geloof en levensopvatting en tenslotte: het respect voor elkaar.
 

Openbaar, vernieuwend, toegankelijk onderwijs, verzorgd door zelfbewuste, inspirerende professionals.Feest! 10 jaar LeerSaam

Onze scholen


De Springplank

De Leest

De Toverlaars